Nå skal jeg fortelle deg

den store bukken stanga meg.

I bakken han sto,

med horna han slo.

Og alle killingene

brekte og lo.