Bred Dina vida vingar 

O'Herre över mig. 

Och låt för evigt mig vila 

i ve och vel hos Dig.

 

Bliv du mitt alt i alla 

min rikdom och min råd 

och låt mig alla dagar 

få leva blått av nåd.

 

Förlåt mig alla synder, 

och två mig i ditt blod. 

Giv mig ett heligt sinne, 

en vilja ny och god.

 

Tag i din vård och hägnad, 

oss alla stora, små. 

Och låt i frid oss åter. 

Til nattens vila gå.