Bind deg ein blomekrans, 

kom så til leik og dans, 

fela ho læt no så 

vakkert i lund.

 

 

Sit ikkje stur og tung, 

syn at du óg er ung, 

veks fri som fagre lyng, 

dans no og syng.