Er du veldig glad og vet det, ja så klapp.                                    
Er du veldig glad å vet det, ja så klapp.
Er du veldig glad og vet det, så la alle men`sker se det.
Er du veldig glad å vet det, ja så klapp.
Er du veldig glad å vet det, ja så hopp, tramp, vink osv


Siste vers kan lages slik:

Er du veldig glad å vet det, så gjør alt osv.