Bro, bro brille, klokka ringer elleve.
Keiseren står på sitt høyeste slott.
Se ut over land
Se ut over strand
Fare, fare krigsmann, Døden skal du lide.
Den som kommer aller sist skal i den sorte gryte. (gryyyyyyyte)
 Dans til sangen

To av deltagerne holder port, de andre går i lang rekke gjennom porten.

På slutten av verset lukker porten seg rundt en av personene i rekken. Denne deltageren blir tatt til side, og får hviskespørsmål om han vil ha for eksempel drops eller sjokolade. De som velger drops stiller seg bak den ene ”porten”, sjokolade bak den andre.

Avsluttes med drakamp, sjokoladegjengen mot dropsgjengen.