Svart senker natten seg i stall og stue.
Solen har gått sin vei, skyggene truer.
Inn i vårt mørke hus, stiger med tente lys.
Santa Lucia, santa Lucia