En tiger er for diger, og en flodhest er for brei.
En mus er for liten, og en løve er ikke grei.
Jeg har ikke nok penger til å kjøpe meg en sel!
Da vet jeg hva jeg gjør!
Hva da?
Jeg kjøper en kamel!
Nå sitter jeg å rider på kamelen Klara, og nå må jeg snart være mitt i Sahara