Labbe, labbe, labbetussemann
Mona,Tone og Britt Karin heter de
De er ikke her de kommer ikke mer
De seilte med en skute til Amerika