Nede på stasjonen tidlig en morgen
står alle togene så fint på rad.
Mannen på lokmotivet sveiver på et håndtak
tsju, tsju, tsju, tsju, toget går