Byssan lull, koka kittelen full,
der kommer tre vandringsmenn på vegen.
Byssan lull koka, kittelen full,
der kommer tre vandringsmenn på vegen.
Den ene er så halt, den andre er så blind.
Den tredje sier slett ingenting.