Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro.
Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko-ko.
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko.
Ko-ko, ko-ko, ko-ko, ko-ro, ko-ko.