Lisa gikk til skolen. Tripp, tripp, tripp, det sa.
I den nye kjolen trippet hun så glad.

Per han stod for presten. Spør om han var kar.
I den nye vesten lignet han på far.

Nå er Per og Lisa gamle kan du tro.
Men den vesle visa synger begge to.