Min hatt den har tre kanter, tre kanter har min hatt.
Og har den ei tre kanter så er det ei min hatt!