Ro, ro til fiskeskjær, mange fisker får vi der.
En til far og en til mor, én til søster og én til bror,
og to til den som fisken dro – og det var lille [barnets navn].

Ro, ro til fiskeskjær, hva slags fisker får vi der?
Laksen fet og flyndra bred, torsken grå og silda små,
og ålen stor og lang som så, og ålen stor og lang som så.