Tre små kinesere på Høybro plass
satt og spilte på en kontrabass.
Så kom en konstabel, spurte hva det var.
Tre små kinesere på Høybroplass.