Det var en gang et troll!
Det var en gang et troll!
Som likte rock’n roll!
Som likte rock’n roll!
Det var et rocketroll!
Det var et rocketroll!
Som kunne telle til 12!
Som kunne telle til 12!
Å synge haba haba haba!
Haba haba haba!
Å-å-å je-e-e