Jeg gikk meg over sjø og land, da møtte jeg en gammel mann.
Han sa’e så, han spurte så: «Hvor hører du vel hjemme?»
Jeg hører hjemme i Trampeland, i Trampeland, i Trampeland.
Alle de som trampe kan, de hører hjemme i Trampeland.
Andre land vi kan dra til: Peke, Hinke, Hoppe, Klappe