Hjulene på bussen de går
Rundt og rundt, rundt og rundt,
Rundt og rundt.
Hjulene på bussen de går
Rundt og rundt.
Gjennom hele byen.


Dørene på bussen de går opp og igjen osv.

Pengene på bussen sier klirr, klirr, klirr osv.

Viskerne på bussen sier svisj, svisj, svisj osv.

Beibi'ne på bussen sier æ, æ, æ osv.

Pappa'ne på bussen sier bla, bla, bla osv.

Mamma'ne på bussen sier hysj, hysj, hysj osv.