Alle barna klapper
Alle barna klapper
Alle barna klapper
Å ja, å ja, å ja

Alle barna hopper, tramper, vinker, danser osv.