Her kommer Ole Brumm 

En liten bjørn i skogen 

Tralallalalabom 

Jeg heter Ole Brumm

 

Dette er en liten bjørnevise 

tro om jeg kan snart få litt å spise?

 

Her kommer Ole Brumm 

En liten bjørn i skogen 

Tralallalalabom 

Jeg heter Ole Brumm