Nå lukker seg mitt øye 

Gud Fader i det høye 

i varetekt meg ta 

fra synd, fra sorg, fra fare 

Guds engler meg bevare 

som ledet har min fot idag.