Med krøllet hale og nesevis 

i bingen springer en gris. 

I søla den ruller seg inn 

og tramper med alle de fire små bena i maten sin. 

Du store min! 

Å fysj - fysjameg for en gris du er!