Jeg skriker ikke jeg, 

og jeg er ikke sint og lei, 

når jeg skal vaske meg - 

å nei, å nei, å nei! 

 Og kommer mor med saks, 

som hun vil klippe negler med, 

så skal du nok få se 

at jeg skal bare le! 

 

Jeg skriker ikke jeg, 

fordi om mor skal gå sin vei 

og ikke tar meg med - 

å nei, å nei, å nei! 

% Jeg tier ganske still, 

jeg skriker ikke, det er klart, 

så kommer hun nok snart 

- og har med noe rart! 

 

Jeg skriker ikke jeg, 

fordi om mor har sagt til meg; 

"Nå skal du legge deg!" 

å nei, å nei, å nei! 

% Godnatt, godnatt, godnatt! 

Godnatt vil jeg til alle si, 

og pene hånden gi 

og være like blid. 

 

Tekst: Margrethe Munthe