Jeg er liten, men jeg vil 

alltid høre Jesus til. 

Han som hører meg - og ser 

når jeg ber.